Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2014

18:50

September 01 2014

noi
23:36
8878 7111
Reposted frommoai moai viaiblameyou iblameyou
noi
23:36
noi
23:32
4152 6e90 500
Reposted frombazgrolka bazgrolka viamefir mefir
noi
23:24
5154 10d7
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamefir mefir
noi
23:22
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromliquirizja liquirizja viamefir mefir
noi
23:20
- Czy mogę panu zaufać?
- Może pani - powiedział. - Chociaż, jak pewnie zdążyła się już pani zorientować, nigdy nie należy ufać dżentelmenowi, który mówi, że można mu ufać.
— Julia Quinn – Co słychać w Londynie
Reposted fromnewnightmare newnightmare viamefir mefir

August 21 2014

noi
20:59
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach. 
Reposted fromznikajac znikajac viaiblameyou iblameyou
noi
20:58
noi
20:58
noi
20:53
Reposted fromoll oll viaviajero viajero
noi
20:52
4816 1a3e
noi
20:51
3239 768a
Reposted fromtheoffice theoffice viaimout imout
noi
20:51
7407 bb57 500
noi
20:50
2149 0e10 500
Reposted fromlostness lostness viaepidemic epidemic

August 19 2014

noi
21:10
Любовь на высоте ~ by мурад закарьяев | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaCallMeJulia CallMeJulia
noi
21:09
1207 7b9b

November 10 2013

21:52
2919 262c 500
noi
21:50
9141 faf7
Reposted fromwildindian wildindian
noi
21:47
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromPicki91 Picki91 viacoffeegrinder coffeegrinder
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl